Kuće od mamutovih kostiju

Photo: PBS

Najstarije pradavne ruševine na zemlji su ostaci kuća koje su od kostiju mamuta sagradili ljudi iz mlađeg paleolitika koji su živjeli na prostoru istočne Europe. Te znamenite pogrebne strukture nađene su široko rasprostranjene po Poljskoj, Ukrajni, Bjelorusiji i Rusiji, a velika većina datira približno 15 000 – 13 000 godina u prošlost. Kuće sagrađene od mamutovih kostiju osiguravale su važno sklonište i toplinu u hladnoći područja bez drveća. Bile su okrugle ili dugačke pravokutne, a središte ognjišta promjera od 6-9 m. Zidovi i krovište načinjeni su od stotina kostiju i kljova koje su najverojatnije bile prekrivene životinjskim kožama za izolaciju. Duboke jame kopane su u zemlji oko kuća kao skladište za ogrijev od kostiju i/ili za meso.

Na nekoliko nalazišta, na primjer u Mezinu u Ukrajini i Judinovu u Rusiji, otkriven je velik broj kuća od kostiju mamuta grupiranih po četiri. Arheolozi su u početku nagađali da je najveći dio kostiju korišten za izgradnju kuća.

scroll to top