Pećina u Altamuri

Photo: Political Issues

Jedno od najvećih paleontoloških otkrića na svijetu dogodilo se 1993. godine kada su se speleozi probili u podzemnu vapnenačku pećinu u Altamuri u pokrajni Puglia na jugoistoku Italije. Uz velike poteškoće, spelolozi su se spuštali oko 60 metara gdje su pronašli ono za što se kasnije ispostavilo da je cjelokupan kostur ranog čovjeka. Također su pronašli kosti hijene, jelena, konja i goveda u nekim kolonadama.

Ljudske kosti nalaze se u manjim šupljinama, ili apsidnim nišama, s vrhom lubanje okrenutom prema dolje, nasuprost podu. Sve su gusto prekrivene sraslim vapnencem – poput izraslina stlagmita, što onemogućava iskapanje lubanje. Masivan rub hrbata ukazuje da je individua spona između Homo erectusa i Homo sapiensa, budući da su prisutna neka obilježja neandertalaca, kao i neke primitivnije osobine. U tom slučaju, njegova starost može biti između 20 000 i 400 000 godina čineći ga najstarijim i najvažnijim nedirnutim ljudskim kosturom u Europi. Analiza je otežana s obzirom da su samo pojedini dijelovi kostura vidljivi, pa su prvobitna istraživanja počela upotrebom optičkih vlakana. S obzirom na nepristupačnost pećine, bit će potrebna velika snalažljivost da se izvade kosti s nalazišta.

scroll to top