Pretilost majke i dijabetes povezani s autizmom u djece

photo: .independent.ie

Pretilost trudnica je sve više prisutna diljem svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama, 23,4%  žena pretilo je prije nego zatrudne – broj koji predstavlja rastući fenomen. Od 1994. do 2014. godine, stopa žena koje su pretile prije trudnoće u zemlji porasla je za 86 %, navodi se u nacionalnom registru prehrambenih programa.Ovaj fenomen je sve češće stanje povezan s djecom koja su rođena sa prekomjernom težinom, kao i sa povećanim rizikom od razvoja srčanih bolesti, dijabetesa, kognitivnih i bihevioralnih poteškoća i drugih neurorazvojnih poremećaja. Sve veći broj djece dijagnosticira se s  mentalnim poremećajima, a u SAD-u svaki peto novorođenče doživljava stanja koja ugrožavaju njihovo mentalno zdravlje.

Višestruka istraživanja su otkrila da su različiti aspekti maminog metaboličkog zdravlja i težine povezani s većim rizikom za dijagnozu autizma, poremećajem hiperaktivnosti i blagim neurorazvojnim problemima kod djece.
Thomas Buchanan sa Sveučilišta Južne Karoline i njegovi kolege izvijestili su kako je dijabetes trudnica povezan sa mogučnošću razvoja autizma kod djece. Istraživači su otkrili jasnu podjelu: majke s dijagnozom dijabetesa do 26. tjedna trudnoće rodile su djecu s većom vjerojatnošću za autizam u usporedbi s majkama bez dijabetesa ili onim majkama koje su dobile dijagnozu nakon 26. tjedna. 
scroll to top